Αλλαγή BRAND NAME της PANOPLY

Σας ενημερώνουμε ότι τα Panoply ,Venitex , Tiger ,Brands μετονομάζονται υπό την DeltaPlus Brand ,οποίοι είναι και οι κατασκευαστές αυτών, σε DELTA PLUS.

Οπότε τα προιόντα όλων αυτών θα τα βρίσκετε πλέον σαν DELTA PLUS και όχι σαν Panoply-Venitex-Tiger ,
χωρίς βέβαια αυτό να παραπέμπει σε διαφοροποίηση της ποιότητος τους.

Delta plus
bodyguard provider
FRANCE

COPYRIGHT 2011 - TOOLSANDSAFETY.GR - ONLINE ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ